Oferta

Dzieci uczą się szybciej i łatwiej niż myślisz. Zdolności językowe Twojego dziecka są nieograniczone. Jeśli coś sprawia im przyjemność, to zapamiętują to na lata. A gdyby tak pozwolić dzieciom zanurzyć się w zabawie w języku obcym…

Angielski

Zajęcia, które proponujemy, są odmienne od typowej nauki języka obcego. Wychodzą poza schemat żmudnie powtarzanych fraz i zwrotów. Tutaj to dzieci nadają tempo i kształt zajęciom. Podczas zajęć wykorzystywane są materiały takie jak: kolorowe proszki, farby, zabawki, kostiumy, instrumenty muzyczne itp.

Wykorzystywana jest popularna w Wielkiej Brytanii forma inspirowania bajkowym światem książek przy użyciu Story Sack (worek bajek).

Ponadto wykorzystujemy elementy takich zajęć jak: Mini Profesor, Nursery Rhymes i wiele innych.

Total immersion

Zajęcia, które proponujemy, są odmienne od typowej nauki języka obcego. Wychodzą poza schemat żmudnie powtarzanych fraz i zwrotów. Tutaj to dzieci nadają tempo i kształt zajęciom. Podczas zajęć wykorzystywane są materiały takie jak: kolorowe proszki, farby, zabawki, kostiumy, instrumenty muzyczne itp.

Dogoterapia

Celem ogólnym zajęć z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka. Poprawia to koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcje poznawcze. Pobudza zmysł wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo – skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.

Nasze grupy

Każdy z nas wie, jak ważny jest rozwój socjalny naszych dzieci. Zajęcia dla naszych najmłodszych uczestników to głównie zabawy ruchowe, plastyczne oraz sensoryczne, a wszystko w otoczeniu języka angielskiego. Najmłodsza grupa uczy się wzajemnych relacji, współpracy i wzajemnego zrozumienia. Ponadto zajęcia pozwalają zacieśnić więzi Dziecko – Rodzic.

W zajęciach uczestniczy zarówno pociecha jak i jej opiekun.

Każdy z nas wie, jak ważny jest rozwój socjalny naszych dzieci. Zajęcia dla naszych najmłodszych uczestników to głównie zabawy ruchowe, plastyczne oraz sensoryczne, a wszystko w otoczeniu języka angielskiego. Najmłodsza grupa uczy się wzajemnych relacji, współpracy i wzajemnego zrozumienia. Ponadto zajęcia pozwalają zacieśnić więzi Dziecko – Rodzic.

W zajęciach uczestniczy zarówno pociecha jak i jej opiekun.

Każdy z nas wie, jak ważny jest rozwój socjalny naszych dzieci. Zajęcia dla naszych najmłodszych uczestników to głównie zabawy ruchowe, plastyczne oraz sensoryczne, a wszystko w otoczeniu języka angielskiego. Najmłodsza grupa uczy się wzajemnych relacji, współpracy i wzajemnego zrozumienia. Ponadto zajęcia pozwalają zacieśnić więzi Dziecko – Rodzic.

W zajęciach uczestniczy zarówno pociecha jak i jej opiekun.

Każdy z nas wie, jak ważny jest rozwój socjalny naszych dzieci. Zajęcia dla naszych najmłodszych uczestników to głównie zabawy ruchowe, plastyczne oraz sensoryczne, a wszystko w otoczeniu języka angielskiego. Najmłodsza grupa uczy się wzajemnych relacji, współpracy i wzajemnego zrozumienia. Ponadto zajęcia pozwalają zacieśnić więzi Dziecko – Rodzic.

W zajęciach uczestniczy zarówno pociecha jak i jej opiekun.

Każdy z nas wie, jak ważny jest rozwój socjalny naszych dzieci. Zajęcia dla naszych najmłodszych uczestników to głównie zabawy ruchowe, plastyczne oraz sensoryczne, a wszystko w otoczeniu języka angielskiego. Najmłodsza grupa uczy się wzajemnych relacji, współpracy i wzajemnego zrozumienia. Ponadto zajęcia pozwalają zacieśnić więzi Dziecko – Rodzic.

W zajęciach uczestniczy zarówno pociecha jak i jej opiekun.